Cenník služieb

vhs-logo

 

 

CENNÍK SLUŽIEB

RUSKÉHO VIZOVÉHO CENTRA 

123

 

SLUŽBY

Konzulárny poplatok

Servisný poplatok

Suma

1

Vízum pre občanov SR

4-20 pracovných dní

35 EUR

25 EUR

60 EUR

2

Vízum pre občanov SR

1-3 pracovných dní

70 EUR

25 EUR

95 EUR

3

Jednovstupové pracovné / študijné vízum pre občanov SR       4-20 pracovných dní

86 EUR

25 EUR

111 EUR

4

Jednovstupové pracovné / študijné vízum pre občanov SR       1-3 pracovných dní

171 EUR

25 EUR

196 EUR

5

Dvojvstupové pracovné / študijné vízum pre občanov SR       4-20 pracovných dní

137 EUR

25 EUR

162 EUR

6

Dvojvstupové pracovné / študijné vízum pre občanov SR       1-3 pracovných dní

274 EUR

25 EUR

299 EUR

7

Viacvstupové pracovné / študijné vízum pre občanov SR       4-20 pracovných dní

257 EUR

25 EUR

282 EUR

8

Viacvstupové pracovné / študijné vízum pre občanov SR       1-3 pracovných dní

513 EUR

25 EUR

538 EUR

9

Prenos víza do nového pasu

34 EUR

25 EUR

59 EUR

10

Fotografické služby – 4 fotografii

 

5 EUR

 

11

Tlač a kopírovanie dokumentov – jedna strana

 

0.3 EUR

 

12

Vyplňovanie dotazníka v elektronickej podobe

 

5 EUR

 

13

Telefonické oznámenie

 

1 EUR

 

14

Oznámenie e-mailom

 

0.5 EUR

 

15

Spracovanie poštových zásielok

 

15 EUR

 

16

Poplatok za doručenie pasu kuriérom

 

10 EUR

 

Ceny a lehoty vydania víz občanom ďalších krajín a osobám bez občianstva  sa počítajú v zmysle «Sadzobníka konzulárnych poplatkov, vyberaných konzulárnymi úradmiRuskej federácie».