Politika Cookies

Politika využívania súborov Cookies

Naša webová stránka, tak ako aj mnohé iné webové lokality, využíva súbory cookies v záujme zabezpečenia nepretržitej a efektívnej činnostistránky a zaručenia možnosti individuálneho využívania Internetu používateľom.

Čo je to cookies?

Cookies – to sú malé údajové súbory, odosielané do webového prehliadača počítača alebo mobilného zariadenia (tabletu, telefónu) používateľazo servera webovej lokality, ktoré navštívil. Obsahujú niektoré informácie o využívaní Internetu. Vďaka súborom cookie si webová lokalitauchováva informácie o činnostiach a preferenciách používateľa (napríklad heslo, jazyk, veľkosť písma a ďalšie nastavenia prehliadania) a tak ichpoužívateľ nemusí uvádzať pri každej návšteve webovej lokality alebo pri prechode z jednej stránky na druhú. Prezeranie webových stránok je takpohodlnejšie a dostupnejšie.

Aké typy cookies využívame?

VLASTNÉ COOKIES

Náš web využíva technické cookies, nastavené a využívané priamo navštevovanou webovou lokalitou (to znamená bez zasahovania tretej strany)s jediným cieľom – zabezpečiť prenos údajov prostredníctvom elektronických komunikačných sietí alebo keď je to nevyhnutne potrebnéz dôvodu dodania služby informačnej spoločnosti poskytovateľom na základe výslovnej požiadavky používateľa. Technické cookies sa nevyužívajúna žiadne iné ciele.

Súbory cookies relácie

Tieto cookies sa považujú za potrebné, nakoľko umožňujú webovej stránke pracovať nepretržite. Podporujú napríklad spojenie v čase používaniaInternetu, eliminujúc opakované dopyty webových lokalít na pripojenie počas presunov medzi stránkami alebo umožňujú autorizáciu pre vstupdo častí s obmedzeným prístupom.

Funkčné cookies

Údaje cookies umožňujú pamätať si výber používateľa v čase využívania Internetu, napríklad jazyk, výber lokality a iné.

CUDZIE COOKIES

Analytické cookies

Okrem toho naše webové stránky využívajú výlučne zo štatistických dôvodov analytické cookies, vypracované a poskytnuté treťou stranou.Konkrétne využívame službu Google Analytics na monitoring návštev. Analytické cookies pomáhajú zistiť, ako používatelia využívajú našu webovústránku. Informácie, ktoré sú analyzované súhrnne a anonymne, umožňujú napríklad určiť, ktoré časti webových stránok najviac zaujímajúnávštevníkov, koľko používateľov navštevuje denne našu webovú stránku alebo z akého typu zariadení sa pripájajú (počítač, tablet, telefón).Podrobnejšie informácie sú uvedené na stránke  https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=sk

Ako ovládať cookies?Kedykoľvek je možné cookies vypnúť, zmeniac nastavenia funkcií bezpečnosti a ochrany osobných údajov prehliadača. Toto však môže obmedziťniektoré funkcie, ktoré webová lokalita poskytuje.
Podrobné informácie k danej otázke nájdete v pomocníkovi každého prehliadača.
Prehľad najrozšírenejších prehliadačov nájdete tu:

 http://www.cookiepedia.co.uk/index.php?title=How_to_Manage_Cookies

alebo

http://www.aboutcookies.org/