Ruské vízové centrum v Slovenskej republike

© 2014 Visa Handling Services
info@slovakia-vhs.com
Politika Cookies

Vitajte na stránkach Ruského vízového centra v Slovenskej Republike!

 

Ruské vízové centrum (RVC) je otvorené s cieľom zvýšiť kvalitu starostlivosti o občanov Slovenskej republiky a ďalších štátov a o osoby bez občianstva, ktoré majú záujem získať víza do Ruskej federácie.

Zjednodušenie a urýchlenie procedúry vybavenia ruských víz je dôležitou prioritou v rámci činnosti Ruského vízového centra.

Operátori vízového centra prekonzultujú s Vami akúkoľvek otázku, týkajúcu sa vybavenia ruského víza, pomôžu vyplniť vízový dotazník, preberú a spracujú Vami poskytnutý balík dokumentov a odovzdajú ho na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva alebo na Generálny konzulát Ruskej federácie.

Vašu pozornosť chceme upriamiť na to, že vízové centrum plní aj servisné funkcie. Rozhodnutie o vydaní alebo nevydaní víza  prijíma ruský konzulárny úrad!

Po prijatí rozhodnutia Veľvyslanectva alebo Generálneho konzulátu Ruskej federácie o vydaní víza si hotové dokumenty môžete prevziať vo vízovom centre.

Máte k dispozícii viackanálové kontaktné telefónne centrum, v ktorom môžete dostať odpovede na všetky otázky, ktoré Vás zaujímajú.

Zapísať sa na prijatie je možné samostatne na stránkach vízového centra alebo ak navštívite vízové centrum osobne.

Ruské vízové centrum Vám poskytne podporu a taktiež Vám zabezpečí komfort a pohodlie pri vybavovaní víza do Ruskej federácie.

Ruské vízové centrá –
Tempori parce! Šetrite svoj čas!