Rezervácia termínu návštevy

 

Pred voľbou úradu sa dopredu presvedčte, či tento úrad poskytuje služby v regióne Vášho bydliska.
Zobrazovať konzuláty Nezobrazovať konzuláty
Pozorne si prečítajte a prísne dodržiavajte všetky podmienky objednávok. Ste plne zodpovední za ich dodržiavanie. Objednávky nespĺňajúce nevyhnutné podmienky sú neplatné a budú automaticky odstránené bez dodatočného upozornenia. Námietky ohľadom týchto objednávok nebudú brané do úvahy.

Upozornenie! Budete prijatí na prerokovanie výhradne tých otázok, ktoré ste uviedli v predbežnej objednávke.

V prípade Vašej nepozornosti alebo chybného výberu otázky nebudú námietky brané do úvahy.

Pre pokračovanie objednávky osobnej návštevy vyberte otázku:

V kalendári zvoľte dátum, po výbere dátumu si zvoľte čas, ktorý Vám vyhovuje. Ak Vám zvolený dátum a čas vyhovujú, stlačte tlačidlo "Ďalej".

Po ukončení vyplnenia formulára zaškrtnite políčko "Súhlasím so spracovaním ..." a stlačte "Ďalej".
Zapamätajte alebo zaznamenajte si «dátum a čas návštevy» a «identifikátor objednávky» (Vaše poradové číslo) uvedené nižšie. Poprípade si potvrdenie objednávky vytlačte stlačením tlačidla «Tlač». Ak ste uviedli Vašu e-mailovú adresu, bude potvrdenie objednávky taktiež odoslané na tento Váš e-mail.

Skontrolujte správnosť uvedených údajov. V prípade zistenia chýb alebo ak si želáte zrušiť či zmeniť termín objednávky, stlačte tlačidlo «Na hlavnú» a použite odkaz určený na zrušenie alebo zmenu termínu osobnej návštevy.