Všeobecné informácie

 

O našej činnosti

Najdôležitejšou a prvoradou úlohou vízového centra je urýchlenie a zjednodušenie procesu vybavenia víz na vstup do Ruskej federácie.

To je možné vďaka súčinnosti Ruských vízových centier s konzulárnymi úradmi Ruskej federácie, súčasnej materiálno-technickej základni a tiež vďaka použitiu najnovších technológií pri preberaní a spracovaní dokumentov.

Operátori vízového centra sú pripravení prekonzultovať so žiadateľmi otázky ohľadom získania víz do Ruskej federácie a prípravy potrebného balíka dokumentov na udelenie víza do Ruskej federácie.

S cieľom šetriť Váš čas sa vybavovanie žiadostí o udelení víz vo vízovom centre vykonáva na základe  nahlásenia Vašej návštevy vopred.

Pre Vaše pohodlie je vo vízovom centre zriadené viackanálové telefónne centrum (kontakty), kde Vám poskytnú konzultácie ohľadom akejkoľvek otázky, ktorá Vás zaujíma. Svoju otázku nám môžete odoslať aj prostredníctvom elektronickej pošty.

O lehotách získania víza

Žiadosť na vízum nie je možné podať skôr ako 3 mesiace pred plánovanou cestou.

Veľvyslanectvo alebo Generálny konzulát Ruskej federácie skúma žiadosti o víza a prijíma rozhodnutie o vydaní alebo nevydaní víza v priebehu lehoty, stanovenej pre požadovaný typ víza (bežne od 4 do 10 kalendárnych dní) po predložení kompletného balíka dokumentov a po zaplatení konzulárnych poplatkov.

V jednotlivých prípadoch sa termíny preskúmania žiadostí o vydanie víza môžu meniť na základe rozhodnutia  konzulárneho úradu.

V prípade mimoriadnych okolností, vyžadujúcich expresný vstup do Ruskej federácie, môže občan požiadať o expresné vydanie víza a lehota preskúmania vízových dokumentov môže byť skrátená na 3 pracovné dni a menej, podľa rozhodnutia Veľvyslanca alebo Generálneho konzula Ruskej federácie.

Konzulárne úrady majú právo v prípade potreby a taktiež, vychádzajúc z princípu vzájomnej spolupráce, predĺžiť alebo zmeniť lehotu skúmania žiadosti na vydanie ruského víza do 30 dní.

O poplatkoch

Pri podaní dokumentov na vybavenie víza pre vstup do Ruskej federácie prostredníctvom Ruského vízového centra sa vyberajú konzulárne a servisné poplatky.

Konzulárny poplatok vyberá konzulárny úrad za preskúmanie žiadosti o vydanie víza. Výška konzulárneho poplatku sa môže meniť v závislosti od kategórie víza, typu víza, počtu vstupov a taktiež občianstva žiadateľa.

Servisný poplatok vyberá vízové centrum za prevzatie, spracovanie a dodanie dokumentov konzulárnym úradom a za vydanie dokumentov späť žiadateľovi.

Platba môže byť vykonaná bezprostredne vo vízovom centre v hotovosti.

Servisný a konzulárny poplatok sa platí pred preskúmaním dokumentov a v prípade, že konzulárna inštitúcia vízum nevydá, poplatky sa nevracajú.

S podrobnými informáciami o výške konzulárneho a servisného poplatku sa môžete oboznámiť v časti «Typ víza»/«Ceny a termíny».