Postupnosť krokov

 

Postupnosť krokov, potrebných na udelenie ruského víza

Krok 1

Vychádzajúc z cieľa Vašej cesty do Ruska si vyberte príslušný typ víza v časti «Typ víza» a oboznámte sa so zoznamom dokumentov a požiadaviek na ich vyhotovenie.

Krok 2

Pripravte si balík potrebných dokumentov v súlade so zoznamom, prislúchajúcim k Vami vybratému vízu.

Krok 3

Vyplňte elektronický formulár vízového dotazníka na stránkach Konzulárneho oddelenia Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie.

Krok 4

Vyberte si najbližšie vízové centrum, v ktorom chcete odovzdať dokumenty (*uviesť názov VC a krajinu).

Krok 5

Vytlačte vyplnený dotazník a osobne ho podpíšte.

Krok 6

Odovzdajte dokumenty a vízový dotazník vo Vami vybranom Vízovom centre, kde je potrebné nahlásiť sa vopred.