Spracovanie poštových zásielok

 

Spracovanie poštových zásielok

 

Pre pohodlie klientov Ruske vízové centrum v Bratislave ponuka službu spracovania dokladov zaslaných poštou.

Výnimku tvoria súkromne víza, ktoré sa vybavujú na základe písomnej žiadosti občana RF na spoločný vstup do RF členov rodiny (manželia a neplnoleté deti) a tiež víza, ktoré sa udeľujú na základe rozhodnutia Konzulárneho oddelenia v deň podania žiadosti (výnimočne prípady).

Pred odoslaním dokladov je potrebne:

  • Konzulárny poplatok v závislosti od typu a času vybavenia víz, v súlade s poplatkami uvedenými na stránke Druhy víz;
  • Servisný poplatok vo výške 25 EUR;
  • Poplatok za poštové spracovanie vo výške 15 EUR za jeden pas;
  • Poplatok za spiatočne odoslanie dokladov kuriérom vo výške 12 EUR za jeden pas.
Spôsob doručenia čas doručenia Územie doručenia Poplatok
Slovenska pošta Expres kuriér Nasledujúci pracovný deň Slovenska republika 12 €

 

  • Zabaliť doklady a odoslať do vízového centra v Bratislave

 

Dôležite upozornenie!

Spracovanie dokladov sa začína len po pripísaní finančných prostriedkov na účet vízového centra VHS. V prípade zaslania nesprávnych dokladov, alebo v prípade že budú chýbať potrebne doklady, vízové centrum zanecháva právo vrátiť doklady.

Poplatok vízového centra za poštové spracovanie vo výške 15 EUR a poplatok za spiatočne odoslanie dokladov kuriérom vo výške 12 EUR v takom prípade sa nevracajú.

V prípade chyb a nepresnosti vo vízovom dotazníku, pracovnici vízového centra môžu opraviť vízový dotazník v súlade s poskytnutými dokladmi. Cena služby je 6 EUR.

V prípade odmietnutia služby a vrátenia dokladov, potrebných na udelenia víz na základe požiadavky žiadateľa o vízum alebo splnomocnenej osoby poplatok za poštové spracovanie sa nevracia.

Ruske vízové centrum nezodpovedá za prácu kuriérskej služby.

 

Doležíte upozornenie!

Rozhodnutie o udelení víz prijíma Konzulárne oddelenie, ktoré si vyhradzuje právo požadovať predloženie dodatočných dokumentov, potrebných na udelenie víza, pozvať žiadateľa na pohovor alebo predlžiť čas na vyhotovenie víza.

Doležíte upozornenie!

Ruske konzulárne oddelenie na území Slovenskej Republiky neakceptuje doklady zaslane poštou!