Všeobecné zásady

 

Všeobecné zásady

Važení návštevníci!

Pred návštevou Ruského vízového centra si pozorne prečítajte nasledujúce informácie.

S cieľom zaistiť bezpečnosť návštevníkov a vytvoriť podmienky pre efektívnu prácu je v priestoroch vízového centra zakázané:

  • fotografovať a zhotovovať audio a videozáznamy;
  • fajčiť, požívať alkoholické nápoje a taktiež konzumovať jedlo. Výnimku tvoria občania, ktorí musia mať zo zdravotných dôvodov pravidelný príjem stravy a čas konzumácie stravy sa zhoduje s časom návštevy vízového centra;
  • nahlas rozprávať, robiť hluk, neslušne sa vyjadrovať, urážať a porušovať práva pracovníkov a návštevníkov vízového centra;
  • používať mobilný telefón či iné technické komunikačné prostriedky;
  • počúvať hudbu prostredníctvomMP3 prehrávačov, tabletov a iných zariadení bez použitia slúchadiel;
  • iným spôsobom rušiť pokoj ďalších návštevníkov a pracovný režim vízového centra.

Do priestorov vízového centra je zakázanéprinášať nasledovné predmety:

  • akékoľvek druhystrelných, vzduchových a nesmrtiacichzbraní (nezávisle od toho, či na to má návštevník licenciu a povolenie);
  • paralyzéry, aerosóly a ďalšie prostriedky osobnej obrany, chladné zbrane, bodné a reznépredmety vrátane jedálenských príborov;
  • výbušné, horľavé, jedovaté a toxické látky a predmety (petardy, horľavé kvapaliny, plynové fľaše  atď.).

Tento zoznam nie je konečný. Pracovníci vízového centra môžu zakázať do priestorov vízového centra prenesenie i ďalších predmetov, predstavujúcich nebezpečenstvo pre okolie.

Vážení návštevníci!

Prosíme Vás, aby ste pri návšteve vízového centra nemali pri sebe veľké tašky a kufre, umiestneniektorých by v čakárni mohlo v prípade naliehavosti sťažiť núdzovú evakuáciu návštevníkov.

Pozor: Prosíme Vás, aby ste venovali v priestoroch vízového centra svoju pozornosť podozrivým osobám a predmetom, ponechaným bez dozoru. V prípade takého zistenia to bez meškania oznámte pracovníkovi vízového centra. 

Majte, prosím, na pamäti, že vedenie vízového centra má právo odoprieť alebo pozastaviť prevzatiedokumentov u návštevníka, ktorý ignoruje vyššie uvedené pravidlá a má právo od neho požadovať, aby opustil priestory vízového centra.

Ďakujeme za pochopenie!