Otázky a odpovede

 

 

1. AKO SI MÔŽEM OBJEDNAŤ NÁVŠTEVU?
2. MÔŽEM PODAŤ DOKUMENTY NAMIESTO CESTUJÚCEHO?
3. MÔŽEM PODAŤ DOKUMENTY NA SKUPINU ĽUDÍ? KOĽKOKRÁT SA POTOM MUSÍM NAHLÁSIŤ V SYSTÉME ON-LINE REZERVÁCIE NA WEBOVEJ STRÁNKE A KOHO ÚDAJE MÁM UVÁDZAŤ?
4. JE POTREBNÉ NAHLÁSIŤ SA, AK SI CHCEM VYBAVIŤ PAS?
5. MÔŽEM PODAŤ DOKUMENTY NARAZ NA DVE VÍZA?
6. KDE MÔŽEM ZISTIŤ INFORMÁCIU O TYPE VÍZA, KTORÉ POTREBUJEM?
7. AKÝ TYP POISTENIA POTREBUJEM?
8. V AKÝCH PRÍPADOCH JE POTREBNÉ POTVRDENIE O TOM, ŽE SOM HIV NEGATÍVNY?
9. KTORÉ DOKUMENTY A V AKÝCH SITUÁCIÁCH MUSIA BYŤ VÝLUČNE ORIGINÁLMI?
10. OBČANIA KTORÝCH KRAJÍN NEPOTREBUJÚ VÍZA DO RUSKEJ FEDERÁCIE?
11. NIE SOM OBČANOM EÚ, ZA AKÝCH PODMIENOK MÔŽEM ZÍSKAŤ VÍZUM?
12. AKÉ DOKUMENTY POTREBUJÚ OBČANIA AUSTRÁLIE, USA, VEĽKEJ BRITÁNIE, KANADY A GRUZÍNSKA?
13. KOĽKO DNÍ MÔŽE TRVAŤ CESTOVANIE S TURISTICKÝM VÍZOM?
14. PRESTUPUJEM NA RUSKOM LETISKU. POTREBUJEM TRANZITNÉ VÍZUM?
15. CHYSTÁM SA NA CESTOVANIE PO RUSKU AUTOM, AKÉ DODATOČNÉ DOKUMENTY BUDEM POTREBOVAŤ?
16. MÔŽEM ZÍSKAŤ VÍZUM AJ EXPRESNE? AKO DLHO TRVÁ VYHOTOVENIE VÍZA?
17. AKO SA ZAREGISTROVAŤ PODĽA MIESTA POBYTU V RUSKU?


1. AKO SI MÔŽEM OBJEDNAŤ NÁVŠTEVU?

Vo vízovom centre sú na výber rôzne varianty objednávania sa. Môžete:

- sa objednať samostatne prostredníctvom online-systému;
- zatelefonovať na jedno z telefónnych čísel, uvedených na webovej stránke a objednať sa u operátora;
- objednať sa tak, že navštívite vízové centrum osobne;


2. MÔŽEM PODAŤ DOKUMENTY NAMIESTO CESTUJÚCEHO?

Áno. Pritom budete musieť predložiť náležitým spôsobom vyhotovené splnomocnenie od osoby, požadujúcej udelenie víza.


3. MÔŽEM PODAŤ DOKUMENTY NA SKUPINU ĽUDÍ? KOĽKOKRÁT SA POTOM MUSÍM NAHLÁSIŤ V SYSTÉME ON-LINE REZERVÁCIE NA WEBOVEJ STRÁNKE A KOHO ÚDAJE MÁM UVÁDZAŤ?

Oboznámte sa, prosím, s pravidlami využívania elektronického systému objednania sa na návštevu:

P.2. Jedna návšteva zahŕňa starostlivosť o jedného žiadateľa a o jeden balík dokumentov pre jednu fyzickú osobu.

P.5. ... Pri zapísaní sa na podanie dokumentov sa uvádzajú údaje osoby, pre ktorú sa vybavuje vízum, i keď s balíkom dokumentov môže byť na základe splnomocnenia prijatý jej zástupca.

To znamená, že ak podáte dokumenty za niekoľko osôb, musíte sa niekoľkokrát po sebe zapísať za každú osobu, zakaždým uviesť údaje osoby, balík dokumentov ktorej budete na vybavenie víza podávať.


4. JE POTREBNÉ NAHLÁSIŤ SA, AK SI CHCEM VYBAVIŤ PAS?

Nie. Pasy sa v Ruskom vízovom centre vydávajú každý deň od 08:00 do 16:00 v poradí podľa príchodu.

Pri odovzdaní dokumentov operátor oznámi dátum a približný čas možného prevzatia pasu. Aby nevznikali rady, prosíme Vás, aby ste si prichádzali pre pasy včas!


5. MÔŽEM PODAŤ DOKUMENTY NARAZ NA DVE VÍZA?

Nie. V zmysle ruskej legislatívy nemôžu byť v ruskom pase naraz dve platné víza.

Ak už máte v pase platné vízum (napríklad nepoužité jednovstupové alebo dvojvstupové vízum, na základe ktorého ste vycestovali do krajiny len raz alebo nepoužité viacvstupové vízum), odporúčame podať dokumenty na nové vízum nie skôr ako 10 dní pred vypršaním doby jeho platnosti.


6. KDE MÔŽEM ZISTIŤ INFORMÁCIU O TYPE VÍZA, KTORÉ POTREBUJEM?

Informácia o type víza je uvedená na webovej stránke Ruského vízového centra v časti: «Typ víza» alebo na webovej stránke Veľvyslanectva alebo Generálneho konzulátu Ruskej federácie v Slovenskej republike.


7. AKÝ TYP POISTENIA POTREBUJEM?

Poistka kompenzuje náklady, spojené s neočakávaným ochorením alebo úrazom ďaleko od domova:

- platbu za rýchlu lekársku pomoc, nemocničné a lekárske ošetrenie a taktiež lieky;
- presun chorého do vlasti;
- umiestnenie a pobyt osoby sprevádzajúcej poisteného;
- pri úraze so smrteľným následkom náklady na pohreb v zahraničí alebo návrat popolu do vlasti.

Na udelenie víza do Ruskej federácie je potrebné predložiť zdravotnú poistku.

Poistka musí platiť na celom území Ruska počas celého pobytu.

Občanom, ktorí požiadali o udelenie viacvstupového ročného víza, postačuje predložiť poistenie k dátumu prvej cesty.


8. V AKÝCH PRÍPADOCH JE POTREBNÉ POTVRDENIE O TOM, ŽE SOM HIV NEGATÍVNY?

Správa o tom, že žiadateľ je HIV negatívny je potrebná pre všetkých žiadateľov, žiadajúcich o udelenie pracovného alebo študijného víza (jednovstupového, dvojvstupového alebo viacvstupového) na základe pozvania Federálnej migračnej služby Ruskej federácie (FMS Ruska), pretože dané víza môžu byť predĺžené v Rusku.


9. KTORÉ DOKUMENTY A V AKÝCH SITUÁCIÁCH MUSIA BYŤ VÝLUČNE ORIGINÁLMI?

Originálmi musia byť:

- pas, platný minimálne 6 mesiacov od dátumu vypršania doby platnosti víza (1,5 roka od dátumu začiatku doby platnosti víza pri udelení pracovného alebo študijného víza);
- vízový dotazník, vytlačený a podpísaný žiadateľom osobne, pričom podpis musí byť rovnaký ako je podpis v pase;
- fotografia;
- pozvanie v prípade žiadosti o viacvstupové vízum. Pri udelení akýchkoľvek súkromných a taktiež viacvstupových pracovných, študijných, humanitárnych a obchodných víz na základe pozvania Federálnej migračnej služby (FMS Ruska) je predloženie originálov povinné;
- kópia pozvania FMS Ruska môže byť prijatá len za účelom udelenia jednovstupových alebo dvojvstupových obchodných a humanitárnych víz s výhradou, že ak to bude potrebné, môže si konzulárny úrad vyžiadať predloženie originálu pozvánky;
- zdravotné poistenie.

Pozor: Konzulárny úrad má právo požadovať originály dokumentov, kópie ktorých boli už predtým podané na preskúmanie.


10. OBČANIA KTORÝCH KRAJÍN NEPOTREBUJÚ VÍZA DO RUSKEJ FEDERÁCIE?

Vízum na vstup do Ruskej federácie nepotrebujú občania krajín, ktoré uzatvorili vzájomnú Dohodu o zrušení alebo zjednodušení vízového režimu s Ruskom.

Spravidla môžu byť bez nich vykonané len krátkodobé cesty (maximálne 90 dní z každých 180 dní v roku). V prípade potreby dlhšieho pobytu v Rusku sa vyžaduje udelenie príslušného dlhodobého víza.

Vízum nie je potrebné taktiež v prípade vstupu a výstupu v zmysle programu «72 hodín bez víza» (na trajekte).


11. NIE SOM OBČANOM EÚ, ZA AKÝCH PODMIENOK MÔŽEM ZÍSKAŤ VÍZUM?

Občania krajín, ktoré nepatria do Európskej únie, môžu požadovať vízum do Ruskej federácie len na základe turistickej pozvánky, pozvánky Federálnej migračnej služby Ruskej federácie (FMS Ruska) alebo pozvania Ministerstva zahraničných vecí (ak v rámci medzinárodnej zmluvy Ruskej federácie nie je uvedené iné).

Pritom, ak je v pozvánke uvedené miesto pobytu Slovenska republika, je potrebné predložiť dokumenty, potvrdzujúce zákonnosť pobytu v Slovenskej republike.

Občania tretích krajín so zvýšeným rizikom nelegálnej migrácie môžu žiadať o vízum len osobne a  musia mať povolenie na pobyt v (*KRAJINA) a taktiež spiatočné cestovné doklady.


12. AKÉ DOKUMENTY POTREBUJÚ OBČANIA AUSTRÁLIE, USA, VEĽKEJ BRITÁNIE, KANADY A GRUZÍNSKA?

Občania všetkých uvedených krajín musia vyplniť vízový dotazník na dvoch stranách;

Občania Austrálie musia predložiť podrobný životopis (s prekladom do ruského jazyka!).

Všetci občania uvedených krajín musia pri vybavovaní viacvstupového víza predložiť dva exempláre dotazníka. Ako druhý exemplár je možné predložiť kópiu.


13. KOĽKO DNÍ MÔŽE TRVAŤ CESTOVANIE S TURISTICKÝM VÍZOM?

Na základe turistického víza je možné zdržiavať sa v Rusku do jedného mesiaca (30 dní).

Jednako, ak je cesta naplánovaná na dobu viac ako 15 dní, je potrebné dodatočne predložiť podrobný program Vášho pobytu v Rusku od turistickej firmy, zaoberajúcej sa organizáciou cesty a taktiež dokumenty, potvrdzujúce úplné zaplatenie turistických služieb (faktúra na Vaše meno, potvrdenie o zaplatení alebo výpis z Vášho bankového účtu, ak ste za služby zaplatili bankovou kartou alebo formou prevodu).


14. PRESTUPUJEM NA RUSKOM LETISKU. POTREBUJEM TRANZITNÉ VÍZUM?

Ak prestupujete vo vnútri tranzitnej zóny v priebehu 24 hodín alebo úplne bez zmeny terminálu – tranzitné vízum nie je potrebné. Jednako, v danom prípade nesmiete opustiť letisko s cieľom návštevy mesta.

V prípade prestupovania na letisku je tranzitné vízum potrebné len vtedy, ak sa bude pasažier nachádzať v tranzitnej zóne viac ako 24 hodín.

Ruské vízové centrum odporúča pri zakúpení leteniek u svojho prepravcu preveriť, či potrebujete pri danej trase tranzitné vízum. POZOR! V prípade vynúteného tranzitu je možné vízum vybaviť v rámci konzulárneho miesta na letisku.


15. CHYSTÁM SA NA CESTOVANIE PO RUSKU AUTOM, AKÉ DODATOČNÉ DOKUMENTY BUDEM POTREBOVAŤ?

Je potrebné pochopiť, že automobilový tranzit a cestovanie autom – sú rôzne pojmy.

Tranzit – je nútený prechod cez územie Ruska po najkratšej trase, napríklad keď iným spôsobom nie je možné dostať sa do cieľovej krajiny alebo ak to zaberie viac času.

Nevyhnutný čas pre tranzit sa určuje na základe prepočtu 500 km/deň po najkratšej trase (je to možné preveriť napríklad pomocou google.maps).

Cestovanie autom po Rusku po akejkoľvek inej trase sa hodnotí ako bežná turistika alebo ako autoturistika. Pre vybavenie víza je v tomto prípade potrebné predložiť zaplatené vouchery od hotelov umiestnených v bodoch zastávok alebo potvrdenie o prijatí zahraničného turistu od ktorejkoľvek v MID Ruska akreditovanej cestovnej kancelárie, ktorá Vám aj vyberie optimálnu trasu a miesta ubytovania (hotely po ceste). Cieľ cesty bude v danom prípade «autoturistika».

Doklady od auta a poistka na auto sa pri vybavovaní víza nevyžadujú. Jednako, budete ich potrebovať na hraniciach a v čase cestovania.


16. MÔŽEM ZÍSKAŤ VÍZUM AJ EXPRESNE? AKO DLHO TRVÁ VYHOTOVENIE VÍZA?

Môžete podať dokumenty do Ruského vízového centra na preskúmanie možnosti udelenia bleskového víza (v priebehu dňa) alebo expresného víza (do 3 pracovných dní).

Zoberte, prosím, na vedomie, že rozhodnutie o expresnom vydaní víza v priebehu dňa prijíma Veľvyslanec alebo Generálny konzul Ruskej federácie.

Servisný poplatok sa účtuje bez ohľadu na dobu vybavenia víza. Podrobné informácie môžete získať v najbližšom vízovom centre.


17. AKO SA ZAREGISTROVAŤ PODĽA MIESTA POBYTU V RUSKU?

egistrácia musí byť uskutočnená v priebehu siedmich pracovných dní po Vašom príchode do Ruskej federácie a znamená informovať (upovedomiť) miestnu pobočku Federálnej migračnej služby o Vašom príchode na miesto pobytu v Rusku. Všetky procedúry registrácie a odhlásenia z registrácie vykonáva Prijímacia strana.

Po príchode na miesto pobytu je potrebné predložiť Prijímacej strane cestovný pas a migračnú kartu, ktorá sa vypĺňa pri vstupe do Ruskej federácie. Odňať pri tom cestovný pas a migračnú kartu nie je dovolené.

Prijímacou stranou môžu byť nielen občania Ruska, ale aj zahraniční občania s trvalým pobytom v Ruskej federácii, alebo osoby bez štátneho občianstva (ktoré majú  povolenie na pobyt) a taktiež právnické osoby, ich filiálky alebo  zastupiteľstvá, u ktorých ste skutočne ubytovaní (nachádzate sa) alebo pracujete.

Pri ubytovaní sa v hoteli je Prijímacou stranou hotel, ktorý v priebehu 24 hodín musí upovedomiť miestnu pobočku Federálnej migračnej služby o Vašom príchode a taktiež musí vykonať všetky potrebné kroky, spojené s registráciou zahraničných občanov a zodpovedá za dodržiavanie pravidiel, stanovených pre pobyt.

O Vašom odchode z Ruska je Prijímacia strana povinná v priebehu 24 hodín upovedomiť príslušnú pobočku Federálnej migračnej služby podľa miesta bydliska alebo sídla organizácie (inštitúcie) cestou odoslania (odovzdania) opečiatkovanej časti oznamovacieho formulára pre Vaše vyradenie z evidencie podľa miesta pobytu.

 1. Ako získať službu
  Spôsoby podania žiadosti:
  • osobne
  • prostredníctvom zákonného zástupcu
  • prostredníctvom multifunkčných centier

  Spôsoby získania výsledku:
  • osobne
  • prostredníctvom zákonného zástupcu
  • prostredníctvom multifunkčných centier


 2. Termíny
  Doba realizácie služby:
  1 pracovný deň

  Doba, v priebehu ktorej musí byť žiadosť o poskytnutie služby zaregistrovaná:
  1 pracovný deň

 3. Kategórie príjemcov:
  • Právnické osoby
  • Zahraničný občan
  • Osoba bez štátneho občianstva


 4. Dôvod poskytovania služby: 
  Dôvodom pre začiatok poskytnutia štátnej služby je, aby územný orgán FMS (Federálnej migračnej služby) Ruska získal bezprostredne od hostiteľskej strany alebo od zahraničného občana alebo prostredníctvom poštového spojenia upovedomenie o príchode s priložením všetkých potrebných dokumentov.

 5. Výsledok poskytnutia služby
  Registrácia.